Khắc Kỷ

● Nghiêm khắc với bản thân, không cho phép bản thân mình dễ dãi với bất cứ tập quán ươn hèn, sai trái nào. Hằng quán xét kỹ lưỡng nội tâm và chế ngự những tâm niệm xấu ác. Nghĩa là đối với người, thì khoan dung tha thứ, nhưng đối với bản thân mình thì phải kiểm soát, kỷ luật nghiêm khắc.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.