Kinh Mạch

● Skt : nadi. Một bộ phận cấu thành của thân Kim Cương qua đó năng lực những khí và giọt tuôn chảy. Kinh mạch trung ương, phải, trái là ba Kinh Mạch chính. Tổng số có 72.000 Kinh Mạch tất cả.

● Các mạch vi tế (TT. rtsa), trong đó luân chuyển các năng lực khác nhau (rlung) của thân thể, các năng lực chuyên chở dọc theo những mạch này các tinh chất trắng và đỏ (thig-le) , được thúc đẩy bởi các khí, hay dòng năng lực. Trong trạng thái mê lầm, ba thứ này được liên kết với ba độc là tham, sân và si; trong trạng thái trí tuệ chúng được liên kết với ba kāya (ba thân)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.