Lâm Tế Nghĩa Huyền

● (Nh. Rinzai Gigen, H. Lin-chi I- hsuan, ?-867).Một Thiền Sư lừng danh Trung quốc đời nhà Đường. Vì giáo lý của sư, một phái Thiền đạc biệt mang tên sư thành hình. Lâm Tế lục (Nh. Rinzai roku; H. Lin-chi lu) là bản văn được các sư phái Lâm Tế dùng rộng rãi ở Nhật. Lâm Tế nổi danh vì ngôn từ sống động và các phương pháp dạy mạnh bạo của sư. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.