Soma

● Thường được xem là cây haoma, dùng trong các tôn giáo cổ Ba Tư, nhưng ngay điều đó cũng không dễ dàng nhận diện được đối với những người nghiên cứu tôn giáo hay thực vật học ngày nay.Ngày nay, Soma là tên của một vị thuốc thư giãn cơ bắp rất mạnh, dùng để chữa trị các tổn thương của vận động viên và những bệnh khác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.