Tinh Vệ

● Giống chim nhỏ ở bãi biển. Theo Thuật Dị Ký, ngày xưa con gái Viêm Đế chết đuối ở biển Đông, hóa ra chim tinh vệ, mỗi ngày bay đến núi Tây ngậm đá thả xuống lấp biển (tại vì biển này mà phải chết đuối.)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.