Tư Không

● Là một chức quan được lập ra từ thời Tây Châu, là một trong ngũ quan (Tư Đồ, Tư Mã, Tư Khấu, Tư Không ,Tư Sĩ, ,).Tư đồ giữ việc nông thương, cảnh sát, giáo dục, rèn đúc dân ; Tư mã thống sáu quân, dẹp yên trong nước ; Tư khấu coi về hình phạt, kiện tụng… Tư không khuyến công, nông, việc thổ mộc, xét địa lợi, thiên thời.. Chức quan này chuyên trông nom về việc thủy lợi, xây dựng.

Thời Tây-Hán đặt chức đại tư không, có nhiệm vụ như bí thư trưởng của chính quyền trung ương. Từ sau thời Hán trở đi, chức quan này không còn tồn tại, mà được thay thế bằng danh từ Công bộ thượng thư.

Lục Ngoạn (278-341), còn gọi là Lục Lưu, tự Sĩ Dao, người Ngô Quận (nay là Tô Châu, tỉnh Giang Tô), là một thi nhân nổi tiếng thời Đông Tấn, từng giữ chức Tư Không.

● Núi Tư Không thuộc Thư Châu, cách chừng 160 dặm phía Tây Bắc huyện Thái Hồ, nơi truyền y bát của đệ Tam Tổ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.