Y Lan

● 伊蘭 (S : Erāvaṇa, Eranda) tên một loại cây ở Ấn Độ là một loại thực vật thuộc họ Bế Ma (Thầu Dầu) , nở hoa màu hồng cực đẹp, nhưng lại rất hôi, mùi hôi của nó lan xa hàng mấy chục dặm , hạt có dầu, thường được ép và tinh chế thành dầu thầu dầu. Sách nhà Phật thường dùng chữ Y Lan để chỉ về những phiền não ở đời, còn Bồ Đề thì ví với Chiên Đàn. Y Lan cũng dùng để ví với những kẻ đầy dẫy tập khí xấu ác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.