Vật Quý Báu Nhất Trên Thế Gian

Sozan, một thiền sư Trung Hoa, được một môn sinh hỏi: “Vật gì quý báu nhất trên thế gian?”

Ông thầy trả lời: “Đầu một con mèo chết.”

“Tại sao đầu một con mèo chết lại là vật quý báu nhất trên thế gian?” thiền sinh thắc mắc.

Sozan đáp lại: “Vì lẽ không một ai có thể định giá cả cho cái đó được.”