Về Những Vong Hồn

HỎI: Tôi là Phật tử có tìm hiểu giáo lý, đi nghe pháp nên hiểu được căn bản về Phật pháp, các phương pháp tu tập trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, có một vấn đề tôi còn mơ hồ, chưa hiểu rõ đó là những vong hồn hay những hồn ma vẫn liên hệ, đeo bám hay phá phách người sống. Theo giáo lý, con người sau khi chết, thọ thân trung ấm tối đa là 49 ngày thì tái sanh vào một cảnh giới nào đó trong lục đạo tương ứng với nghiệp của họ. Vậy những hồn ma ấy là thế nào? Phải chăng họ chưa tái sanh? Mong quý Báo giải thích. (NGỌC PHƯƠNG, timon.tigon@yahoo.com)

ĐÁP: Bạn Ngọc Phương thân mến!

Vong hồn, hồn ma, cô hồn, ma qu hay người cõi âm… nói chung, là cách mà con người nói về những chúng sanh trong các thế giới khác với thế giới của chúng ta. Đúng như bạn nói, sau khi chết cho đến 49 ngày thì hầu hết các thần thức sẽ tùy nghiệp tái sanh vào một trong những cảnh giới của lục đạo (trời, a tu la, người, súc sanh, ngạ quđịa ngục). Thế giới chúng ta đang sống thực ra là “thế giới đan xen”, kinh Phật gọi là “Phàm Thánh đồng cư độ” mà mắt thường loài người hầu như không nhìn thấy. Chỉ một số người với những nhân duyên đặc biệt nên có thể liên hệ được với những chúng sanh khác ngoài cõi người.

Trong mối liên hệ ấy, con người thường tiếp xúc nhiều nhất là những chúng sanh trong cảnh giới ngạ qu (có số lượng chúng sanh đông nhất và nhiều chủng loại nhất trong lục đạo). Một số loài ngạ qu còn sống rất thiết thân với loài người để nương tựa về chỗ ở (cây cối, nhà cửa, đền miếu…), tìm kiếm thực phẩm do loài người bố thí, dâng cúng hoặc được kính lễ, sùng bái, an ủi tinh thần.

Như vậy, những chúng sanh mà một số người thỉnh thoảng tiếp xúc hoặc liên hệ được bao gồm những chúng sanh trong loài ngạ qu. Ngoài ra còn có khá nhiều trường hợp con người tiếp xúc với những thần thức trong giai đoạn mang thân trung ấm đang chờ thời điểm thích hợp để tái sanh. Giai đoạn này tối đa là 49 ngày, trừ một số trường hợp đặc biệt như “đột tử”, “bất đắc kỳ tử” thì thời gian để thực hiện tái sanhthể lâu hơn.

 Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn