Vì Sao Ban Đêm Không Nên Rửa Chén Bát?

HỎI: Có vị thầy dạy: Ăn cơm không được va chạm hay khua chén bát kêu to, vì như thế sẽ gọi ma qu về. Nếu ăn trễ, sau 19 giờ thì không nên rửa chén bát? Mong quý Báo nhận xét và giải thích rõ hơn về điều này.

(ĐỖ THUẤN, dothuan34@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Đỗ Thuấn thân mến!

Trong chùa, khi ăn cơm, đại chúng thường được chư Tăng (Ni) nhắc nhở là cố gắng không để chén bát va chạm, khua thành tiếng. Việc này nhằm nâng cao chánh niệm trong khi ăn uống. Bởi ăn uống có chánh niệm là nội dung tu tập rất quan trọng trong chùa hay các khóa tu.

Kế nữa, theo sự giải thích của Luật tạng, âm thanh chén bát va chạm vào ban đêm sẽ khiến cho loài qu đói mơ tưởng đến chuyện ăn uống, càng thêm đói khát, vô lượng khổ sở. Người con Phật tu tập từ bi, không muốn các loài khác vì mình mà thêm khổ đau nên hạn chế đến mức thấp nhất việc khua vang chén bát trong khi ăn.

Sau 19 giờ, việc hạn chế rửa chén bát cũng mang ý nghĩa như đã nói. Tuy nhiên, đây không phải là việc kiêng kỵ như trong dân gian. Hiểu rõ về việc này, chúng ta có thể tùy duyên mà rửa chén bát bình thường, nhưng cần chánh niệm, nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến các loài khác.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn