Vô Tư

Muốn trung thành với giáo thuyết của mình, ấy là không nên quan trọng hóa bất cứ điều gì, kể cả chính những điều mình dạy, nên Minh Sư thích kể câu chuyện sau đây về chính ngài:

“Người đệ tử đầu tiên của tôi yếu đuối đến nỗi những việc tu luyện đã giết chết anh ta. Đệ tử thứ hai đã trở nên khùng điên do thực hành đúng đắn những bài tập tu đức mà tôi đã dạy. Khả năng trí thức của người thứ ba đã bị cùn nhụt do chiêm niệm quá nhiều. Nhưng người thứ tư đã thành công trong việc duy trì sức khỏe tinh thần.”

Có người hỏi ngài: “Tại sao như vậy?”

“Có thểđệ tử đó là người duy nhất khước từ thực hành các bài tập tu đức!” Câu nói này của Minh sư hẳn đã chìm trong những tiếng cười ồ.