Chưa Quy Y Vẫn Tu Niệm Tốt

HỎI: Tôi chưa quy y nhưng rất kính tín vào Đức Phật. Hiện tại gia đình tôi chưa thờ Phật trong nhà nhưng tôi hay đọc kinh và trì niệm chú Đại Bi. Hàng ngày tôi chỉ ngồi xếp bằng để đọc kinhkhông lễ lạy hay cúng kính gì hết. Tôi không biết làm như vậy có được không? Xin quý Báo hướng dẫn thêm về cách thức đọc kinh, trì niệm chú Đại Bi để tôi có cơ duyên đến gần với nhà Phật hơn. 

(NGUYỄN NGỌC, vn84984@yahoo.com.vn)    

ĐÁP:

Bạn Nguyễn Ngọc thân mến!

Mặc dù chưa quy y nhưng bạn đã biết tu tập đọc kinh và trì chú hàng ngày chẳng khác nào các Phật tử thuần thành. Điều này rất tốt và bạn nên tinh tấn hơn nữa! Để tu niệm thành công và có cơ duyên với nhà Phật hơn, theo chúng tôi, việc trước tiên bạn nên phát nguyện quy y Tam bảo. Pháp thức quy y khá đơn giản, bạn chỉ cần đến bất cứ ngôi chùa nào xin đăng quy y cũng đều được chư Tăng hướng dẫn, sắp xếp và quy y cho.

Sau khi quy y xong, nếu thuận duyên hơn nữa, bạn nên phát tâm thờ Phật. Nếu gia đình bạn chưa đủ điều kiện lập phòng thờ riêng thì có thể lập một bàn thờ Phật đơn giản (dạng kệ treo tường với 1 tượng Phật, 1 bát hương, 3 chung nước, 2 cây đèn, 1 bình hoa, 1 dĩa quả là đủ). Mỗi ngày bạn dâng hương, cúng nước (những ngày vía cúng hoa, trái) và đọc kinh trì chú trước bàn thờ Phật thì kết quả tu tập sẽ tốt hơn.

Khi đọc kinh và trì chú, điều quan trọng nhất là hướng ba nghiệp thân-khẩu-ý đến thanh tịnh. Thân ngay thẳng, đoan chánh; miệng tụng niệm kinh chú; tâm ý thâu nhiếp vào lời kinh, không loạn động là những điều mà người tu cần thành tựu. Ba nghiệp thanh tịnh thì tội diệt, phước sanh và mọi sở nguyện sở cầu đều như nguyện.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn