Ăn cơm thường ăn nhầm canh thịt, có trở ngại gì chăng?

Hỏi: Ăn cơm thường ăn nhầm canh thịt, hoặc nếm nhầm những món rau có lẫn thịt loài thú, có trở ngại gì chăng? (Trang Khánh Hiền hỏi)

Đáp: Kẻ ăn lầm chẳng phạm giới, do vì vô tâm. Kẻ nếm thử tức là phạm lỗi. Nếu do hoàn cảnh bó buộc, ăn rau bên cạnh thịt lại là chuyện khác.