CHUYỂN HƯỚNG THÀNH CÔNG

Một người nông dân mơ ước trở thành nhà văn từ khi còn nhỏ. Vì thế, suốt 10 năm ròng, ngày nào anh cũng viết một bài văn 500 chữ. Mỗi lần viết xong, anh chỉnh sửa lại, trau chuốt từ ngữ rồi gửi đến các tạp chí. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu chăng nữa, những bài văn của anh đều không được đăng, thậm chí ngay cả một bức thư từ chối cũng không nhận được.

Cuối cùng, đến năm 29 tuổi, anh cũng nhận được một bức thư từ chối của tạp chí mà anh kiên trì gửi bài bao nhiêu năm nay. Trong thư viết rằng: “Tôi biết anh là một người đầy kiên nhẫn và nhiệt huyết, nhưng tôi rất tiếc phải nói với anh, kiến thức của anh còn thấp, kinh nghiệm sống còn ít, nên chúng tôi không thể sử dụng bài của anh. Nhưng tôi thấy từ những bài viết bao năm qua, nét chữ của anh ngày càng đẹp…”

Bức thư từ chối này đã thức tỉnh chàng trai. Thế là anh từ bỏ viết văn chuyển sang luyện thư pháp. Quả nhiên, anh tiến bộ và sau này đã trở thành nhà thư pháp tài hoa.

LỜI BÌNH:

Một Người muốn thành công thì lý tưởng, dũng khí và nghị lực tất nhiên đều rất quan trọng. Tuy nhiên, điều rất quan trọng hơn là khi bị lạc đường, phải biết cách từ bỏ và chuyển hướng đi.