Bác Bỏ

“Sự Giác Ngộ sản sinh loại người nào?”

Minh Sư đáp:

“Có tinh thần cộng đồng mà không thuộc một phe phái nào, đi đứng không bị giới hạn vào một con đường cố định, chấp nhận mọi chuyện trong hiện trạng chúng xảy tới, không ân hận về dĩ vãng, không lo lắng cho tương lai, di động khi bị xô đẩy, chuyển dịch khi bị lôi cuốn, trở nên giống một trận cuồng phong dữ dội, giống một cọng lông trước gió, giống một cọng cỏ lềnh bềnh trên sông, giống một cối xay êm ái nghiền bột, yêu thương mọi thọ tạo như nhau, cũng như trời đất đối xử như nhau với mọi loài.

– Đó là sản phẩm của sự Giác Ngộ.”

Khi nghe những lời nầy, một đệ tử trẻ tuổi sụt sùi: “Loại giáo huấn đó không phải dành cho người sống mà cho kẻ chết.”

Và anh ta bỏ đi mà không bao giờ trở lại.