Duyên Lành Thờ Bồ Tát Quán Thế Âm

Hỏi: Gia đình tôi ở Củ Chi (TP.HCM) từ trước đến nay thờ Mẫu, nay tôi đã quy y Phậtmuốn hướng gia đình quy y Tam bảo nên phát nguyện thờ Bồ tát Quán Thế Âm. Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào? Hoàn gữi tượng Mẫu ở đâu vì vị thầy pháp hướng dẫn thờ tự trước đây đã mất? Kính nhờ quý Báo hướng dẫn. (LÊ ANH THÁI, thai.leanh@yahoo.com

ĐÁP:

Bạn Lê Anh Thái thân mến!

Bạn đã hội đủ duyên lành nên được quy y Tam bảo, trở thành Phật tử. Từ nay cho đến trọn đời, Phật-Pháp-Tăng là ba ngôi quý báu cho bạn quy ngưỡng và nương tựa. Sau khi quy y Tam bảothọ trì năm giới, bạn phát tâm thờ Bồ tát Quán Thế Âm lại càng quý hóa hơn.

Để phụng thờ Phật, Bồ tát một cách tôn nghiêm và đúng pháp, trước hết bạn nên đi thỉnh một pho tượng như ý muốn (tượng ngồi hay đứng đều được). Tại TP.HCM có rất nhiều phòng phát hành văn hóa phẩm Phật giáo, những nơi này sẽ đáp ứng nhu cầu thỉnh tượng của bạn.

Sau khi thỉnh tượng về nhà, bạn hãy đến một trong những ngôi chùa bất kỳ ở gần nhà, xin gặp thầy trụ trì (hay thầy tri khách) trình bày tâm nguyện thỉnh chư Tăng an vị tôn tượng Bồ tát tại tư gia. Nhà chùa sẽ hướng dẫn cách thức thờ phụng, sắp xếp thời gian và đến làm lễ an vị cho gia đình bạn như ý nguyện.

Nhân việc thỉnh Tăng an vị tượng Bồ tát, bạn cũng nên trình bày rõ ý nguyện hoàn gữi tượng Mẫu, chư Tăng sẽ hướng dẫn cho bạn phương thức giải quyết hợp lý nhất.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn