Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2014

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI
Số 02 – BC
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách tháng 09-2014

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường Trường TCPH tỉnh Bắc Ninh ( Chùa Đại Thành – VP GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh ) :

Địa chỉ : X.Kinh Bắc – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh .

Nơi thỉnh: Câu Lạc Bộ Thanh Niên Phật Tử Đại Bi Tâm Hà Nội.

Chứng minh Phật Sự: Đại Đức Thích Nhuận Tường – Trụ Trì chùa Trà Sơn – Xã Duy Sơn – H.Duy Xuyên – Tỉnh Quảng Nam.

CLB được thành lập: Ngày 15.4 năm Quý Tỵ, tức ngày 24.05.2013

Địa chỉ sinh hoạt hiện tại: số nhà 113B tòa nhà A3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Số lượng thành viên hiện tại: 50 – 70 thành viên

Chủ nhiệm CLB Sư cô Thích Nữ Trừng Liên

Ngày nhận đơn thỉnh: 25-08-2014.

Ngày gửi Kinh-Sách: 28-08-2014

Chi tiết:

STT Kinh/Sách SL
1 SPH-008 – Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 50

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách bên dưới.

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 01 tháng 10 năm 2014

T.M Ban Quản Trị

Chu-Ky-PTH

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách