Bí Quyết Tới Niết Bàn

Khi người ta bước vào đường đạo họ thường mong cầu sự dẫn dắt của một quyền lực cao hơn. họ thường hay tìm tới một guru hay một vị đạo sư tinh thần để được hướng dẫn vào con đường đi tới niết bàn.

Nếu tất cả chúng ta đều là chúng sinh và tất cả chúng ta đều có phật tánh. tại sao một người lại có cái mà người khác không có?

Cái chi đã khiến cho người này vượt trội hơn người khác? có phải chỉ đơn thuần vì họ có những đệ tử?

Có bao nhiêu người, suốt trong lịch sử, đã khoa trương là nắm được bí quyết tới niết bàn nhưng về sau này lại bị phát giác ra là những kẻ giả mạo?

Nếu một người nào đó khoa trương rằng họ nắm được bí quyết tới niết bàn – hãy bảo họ trao bí quyết đó cho bạn ngay đi.