Cầu Nguyện

Minh Sư không ngừng đả kích những ý niệm khôi hài của người đời về Thượng Đế.

Ngài thường nói: “Nếu Thượng Đế của bạn đến cứu giúp bạn thoát khỏi cảnh ngặt nghèo, thì đã đến lúc bạn nên bắt đầu truy tầm vị Thượng Đế đích thực.”

Khi người ta xin ngài dẫn giải thêm, ngài thuật lại câu chuyện sau đây:

Một người lơ đễnh để chiếc xe đạp mới toanh của mình trước chợ rồi vào chợ mà mua sắm.

Ngày hôm sau ông mới sực nhớ đến chiếc xe đạp – thế là ông cắm đầu cắm cổ chạy ra chợ, đinh ninh là xe đạp đã bị mất trộm. Chiếc xe đạp vẫn còn ở ngay nơi ông đã để quên.

Rất đỗi vui mừng, ông chạy ù vào đền thờ gần đó để cảm tạ Thượng Đế đã giữ gìn xe đạp của ông khỏi bị mất cắp – để rồi khi ra khỏi đền thờ, ông nhận ra là chiếc xe đạp đã biến mất!