Chưa Ăn Chay Trường Tụng Kinh Pháp Hoa Vẫn Tốt

Hỏi: Tôi là Phật tử, hàng đêm thường tụng kinh Pháp Hoa ở nhà. Tôi có nghe rằng phải ăn chay trường mới được tụng kinh Pháp Hoa. Ý kiến đó có đúng không? Hiện tại mỗi tháng tôi ăn chay 4 ngày (30-1, 14-15) có trì tụng được không(Diệu Tuyết, thaoyen….@yahoo.com)

Phật tử tụng kinh

Đáp:

Bạn Diệu Tuyết thân mến!

Người Phật tử tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mình mà thực tập ăn chay. Ăn chay rất tốt cho sức khỏe và nuôi dưỡng từ tâm nhưng không nhất thiết phải ăn chay trường. Bạn đã thực tập ăn chay được 4 ngày trong tháng là đạt chuẩn và rất đáng trân trọng.

Dù chưa ăn chay trường nhưng bạn vẫn có thể trì tụng được tất cả các kinh văn Phật giáo. Ai đó quan niệm phải ăn chay trường mới được trì tụng kinh Pháp Hoa là thiếu cơ sở, cố chấp.

Do vậy, bạn vẫn trì tụng kinh Pháp Hoa (hay các kinh khác) một cách bình thường, dù mỗi tháng bạn chỉ ăn chay được 4 ngày, 2 ngày, thậm chí chưa ăn chay ngày nào.

Nguồn: giacngo.vn