Chữa Trị

Một người bị giao động tinh thần đến gặp Minh Sư để xin giúp đỡ. Ngài nói: “Con có thực sự muốn được chữa trị hay không?”

“Nếu không phải thế, con đến đây làm gì?”

“Vâng, đó là điều mà đại đa số thường làm.”

“Để làm gì?”

Không phải để được chữa trị, vì đau đớn lắm, nhưng chỉ để xoa dịu vết thương mà thôi.”

Minh Sư đã đưa ra nhận xét nầy cho các đệ tử: “Những ai muốn chữa trị mà không đau đớn, chẳng khác gì người muốn tiến bộ nhưng không chấp nhận thay đổi.”