Có Nên Thờ Tượng Cũ?

HỎI: Hôm rồi tôi đi chùa, nhờ duyên lành nên thỉnh được pho tượng Bồ-tát Quan Âm cũ do Phật tử gửi chùa để quý thầy tặng người hữu duyên. Tượng bị hại nhỏ, gãy mất vài ngón tay với một cánh sen nhưng nhìn chung thì tượng vẫn đẹp, hảo tướng. Xin hỏi, tôi  thể thờ Ngài được không? Quý thầy trong chùa nói là không sao nhưng cũng có vài người có ý kiến khác.

(THIÊN BÌNHthienbinhnamtu1998@yahoo.com.vn)

z576014383082_5fe51515c7d3bcd3660b7b35e9be3e45.jpg
Tuy thờ tượng Quan Âm cũ – do thấy người ta bỏ, thương quá đem về –
nhưng người thờ chăm chút góc thờ trang nghiêm – Ảnh: L.Đ.L

ĐÁPBạn Thiên Bình thân mến!

Hiện nay trong dân gian tồn tại quan niệm cho rằng, tượng thờ (Phật, Bồ-tát) tại tư gia phải thỉnh mới và đầy đủ hảo tướng thì thờ phụng mới linh thiêng, được các Ngài gia hộ. Quan niệm này được một số người tin tưởng, các nhà phát hành (bán) tượng luôn cổ xúy, còn thực tiễn thì không ai kiểm chứng là có linh thiêng hơn các tượng khác hay không.

Trong đạo Phật có yêu cầu tượng thờ phải có hảo tướng (bởi Đức Phật32 tướng tốt), nói nôm na là tượng phải đẹp. Hàng Phật tử ngắm nhìn tôn tượng Phật, Bồ-tát lòng phát khởi hoan hỷ, kính tin, chí thành lễ bái, nguyện y giáo phụng hành. Đạo Phật không có quan niệm bắt buộc tượng thờ phải thỉnh mới mà tùy duyên. Mỗi người có một nhân duyên riêng với vị Phật, Bồ-tát của mình. Một số trường hợp các tôn tượng được chư Tăng quý tặng hay có duyên lành được ủy thác, truyền trao tượng cổ lại càng quý giá hơn.

Bạn nhìn thấy tượng Bồ-tát liền phát khởi hoan hỷ, ái kính và được quý thầy trao tặng là có duyên lành với Ngài. Dù tượng Ngài có vài hư hỏng nhỏ ở ngón tay và cánh sen, nếu cần thì bạn có thể mang tượng đi sửa sơn lại như mới, còn bạn cảm thấy tượng vẫn đẹp và hảo tướng thì cứ phụng thờ.

Quan trọng nhất là có nhân duyên với tượng (Phật, Bồ-tát), kế đến là cách thức phụng thờ, sau nữa là ứng dụng những lời dạy của Ngài vào cuộc sống. ‘Tâm thành thì Phật chứng’, tượng thờ sẽ linh thiêng, bạn sẽ được Ngài gia hộ.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn