Có phải các Thiền sư không sợ chết chăng?

Hỏi:
 Có phải các Thiền sư không sợ chết chăng?

Đáp:
Không sợ chết rất dễ! Các dũng sĩ đi chiến trận không sợ chết, nhưng các người đó không được giải thoát. Những người cảm tử làm tai hại cho người ta, như người Nhật Bản lái máy bay cấm vào Hàng không mẫu hạm.