Công Thức Của Lương Tâm

CÔNG THỨC CỦA LƯƠNG TÂM…!!!

Vị hòa thượng già viết lên giấy 4 phép tính:
2+2=4;4+4=8;8+8=16;9+9=19

Ngay lập tức, một đệ tử nhao nhao lên:

“Thầy ơi, thầy tính sai một phép tính rồi.”

Vị hòa thượng già ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:

“Đúng thế, mọi người đều nhìn thấy rất rõ, phép tính này ta đã tính sai rồi. Nhưng 3 phép tính trước tính đúng, tại sao không có một ai khen ta mà chỉ nhìn thấy và lập tức chỉ ra phép tính sai của ta?”

– Làm người cũng vậy, khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần, họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ 1 lần bạn làm họ phật ý, họ sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp mà bạn dành cho họ.

– Cho dù bạn sở hữu cả chục cái tốt cái hay nhưng chỉ cần có một cái không tốt, nó sẽ là cái cớ, để xóa sạch sẽ mọi cố gắng nỗ lực của bạn. Cho dù bạn dốc hết tâm huyết ra vì người khác, nhưng chỉ một việc không đúng, bạn sẽ trở thành tội đồ trong mắt họ.

– Đó chính là đạo lý 10 – 1 = 0

VÌ THẾ CHÚNG TA NÊN NHỚ:

Làm người bạn phải nhìn được đa góc cạnh khác nhau

Làm người, rộng rãi cũng được nhưng cần rộng rãi với đúng người – những người biết tri ân báo đáp. Nếu không, tấm lòng của bạn sẽ trở nên lãng phí.

Làm người, lương thiện cũng được, nhưng cần lương thiện với những người thấu tình đạt lý. Nếu không bạn sẽ phí hoài tấm chân tình.

Làm người, bao dung cũng được, nhưng cần bao dung với người có tâm có đức. Nếu không sự nhẫn nhịn chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa…!!!