Cúng Dường Thầy

HỎI: Trước đây tôi đi chùa và cúng dường thầy thường xuyên. Nay vì một số chướng duyên nên tôi chỉ đi chùa vào các ngày lễ lớn, có khóa tu, còn lại thời gian khác thì tu niệm tại nhà. Vừa rồi tôi có phát tâm cúng dường thầy nhưng sau đó nghe một số lời thị phi về thầy nên lại thôi. Như vậy có tội không, nếu có thì hóa giải cách nào?   (DIỆU LIÊN, Q.5, TP.HCM)

ĐÁP: Bạn Diệu Liên thân mến!

Hành trang cần yếu của người Phật tử đến chùa tu học là tuệ giác, vận dụng sự thấy biết đúng như thật để thiết lập đức tin, xây dựng niềm tịnh tín. Những xu hướng nhận thức, ứng xử theo cảm tính, vị tình vốn không nên có khi tham gia sinh hoạt tu học và thực thi các Phật sự. Người Phật tử khi tiếp xúc với những lời thị phi đối với bất cứ ai, phải nên thận trọng suy xét, kiểm chứng chứ không vội tin.

Phát tâm cúng dường chư Tăng được phước báo vô lượng. Tuy nhiên, cần phải nhận thức rằng, cúng dường chư Tăng là mình đang vun trồng phước báo cho bản thân và gia đình. Cúng dường không phải là sự giúp đỡ hay thi ân. Cho nên đã phát tâm rồi lại thối thất thì người cúng không có cơ hội gieo trồng phước đức, đây là một sự thiệt thòi.

Cúng dường thầy hay không là tùy duyên. Phát tâm rồi nhưng vì chưa đủ duyên nên đình lại, không cúng nữa, dù không mắc tội nhưng để cho phước báo được vẹn toàn, bạn có thể mang số tịnh tài đã phát tâm ấy, cúng dường lên Tam bảo.

Nguồn: giacngo.vn