Tư Duy

Một triết gia nói: “Tại sao thầy coi thường tư duy? Chính tư duy là dụng cụ độc nhất để san định thế giới.”

“Đúng thế! Nhưng tư duythể san định thế giới một cách tốt đẹp đến nỗi người ta không thể nhìn thấy thế giới được nữa.”

Về sau, Minh Sư nói với đệ tử: “Tư duy là một màn ảnh, chứ không phải là kiếng soi; đó là lý do vì sao các con sống trong một chiếc vỏ tư duy kín mít mà không để cho Thực Tại chạm đến mình được.”