Hãy Bỏ Cái Rung Động Cá Nhân Của Bạn Đi

Hãy bỏ cái rung động cá nhân của bạn đi.

Tất cả Vũ Trụ này, từ hạt nguyên tử nhỏ nhất tới hành tinh to lớn nhất đều dao động bằng một năng lực. Bạn cũng rung động bằng cái năng lực này.

Những người tu hành du già thời xưa đặt tên cho cái năng lực này là “Prana.”

Người Trung Hoa thời xưa gọi nó là “Chi.”

Hãy nhìn chung quanh bạn, cảm nghiệm nhịp đập của năng lực trong mọi vật hiện ra trong tầm nhìn của bạn.

Hãy nhìn sự di chuyển của mây. sự mơn trớn của làn gió vô hình, sự vuốt ve của giọt nước mưa, ánh nắng rực rỡ của mặt trời, ánh sáng của một cái bóng đèn, sự chuyển động của chiếc xe chạy qua.

Mọi vật, do người tạo ra hay không, đều dao động bằng cái năng lực vô hình này.

Hãy bỏ cái rung động cá nhân của bạn đi. Hãy hội nhập vào cái dao động của vũ trụ. Sẽ gặp được Niết Bàn.