Hãy Buông Trôi Các Mục Tiêu Đi Và Niết Bàn Tới

Quan niệm “phải nêu rõ mục tiêu được nhiều người hưởng ứng”  cho đó là một yếu tố cần thiết để hưởng một cuộc sống đầy đủ.

Các tu sĩ đã coi niết bàn như là mục tiêu của họ từ nhiều thế k nay rồi.

Nêu rõ những mục tiêu thì tốt đẹp đấy nhưng lại tạo ra một bầu khí gò bó, không thể hoàn tất được.

Mỗi một mục tiêu, ngay cả cái mục tiêu giác ngộ, sẽ làm bạn xa với niết bàn.

Tại sao? bởi vì khi bạn tin tưởng rằng bạn nên có được một cái gì đó mà hiện tại bạn không có, không cần biết cái gì đó thánh thiện thế nào chăng nữa, thời bạn sẽ chẳng chứng kiến được cái vinh hiển và sự toàn thiện của cuộc đời bạn ngay lúc này.

Hãy buông trôi các mục tiêu đi và niết bàn tới.