Kém Cỏi

Minh Sư thường nhấn mạnh rằng cái trở ngại cuối cùng ngăn cản chúng ta đạt tới Thượng Đế, ấy là từ ngữ và ý niệm về ‘Thượng Đế’.

Điều đó làm cho vị linh mục sở tại phẫn nộ đến nỗi ông giận dữ đến tranh luận vấn đề này với Minh Sư.

Vị linh mục nói: “Nhưng chắc chắn từ ngữ ‘Thượng Đế’ có thể dẫn đưa chúng ta đến Thượng Đế chứ?”

Minh Sư điềm tĩnh trả lời: “Vâng, có thể.”

“Làm sao mà một điều lạithể vừa hỗ trợ vừa cản trở?”

Minh Sư đáp: “Con lừa đưa ngài tới cổng không phải là phương tiện ngài dùng để vào trong nhà được.”