An Cư

HỎI:  Nếu gặp năm nhuận có 2 tháng Tư, hoặc 2 tháng Năm, hoặc 2 tháng Sáu (âm lịch) thì tổ chức Phật đản, an cư và tự tứ vào ngày tháng nào? Vì sao?  (DIỆU NHÂN, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước)

ĐÁP:  Bạn Diệu Nhân thân mến!

Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông, sau Đại lễ Phật đản rằm tháng Tư là bắt đầu tác pháp an cư, đến rằm tháng Bảy tự tứ (Ngày rằm tháng Bảy/Ngày Tăng tự tứ- kinh Vu Lan), kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ. Trường hợp nếu gặp năm nhuận có 2 tháng Tư thì Lễ Phật đản vào rằm tháng Tư đầu, tác pháp an cư sau rằm tháng Tư sau, tự tứ vào rằm tháng Bảy. Gặp năm nhuận có 2 tháng Năm thì Lễ Phật đản vào rằm tháng Tư, tác pháp an cư sau rằm tháng Năm đầu, tự tứ vào rằm tháng Bảy. Gặp năm Nhuận có 2 tháng Sáu thì Lễ Phật đản vào rằm tháng Tư, tác pháp an cư sau rằm tháng Năm, tự tứ vào rằm tháng Bảy.

Nói chung, ngày Lễ Phật đản là ngày rằm tháng Tư, ngày này không thay đổi dù năm ấy có Nhuận hay không. Còn ngày tác pháp an cư thì tùy theo năm nhuận (vào các tháng Tư, Năm, Sáu) cần điều chỉnh sao cho đến rằm tháng Bảy, kết thúc an cư tự tứ là tròn đủ thời gian kiết hạ 3 tháng

Nguồn: giacngo.vn