Kinh Nghiệm Về Niết Bàn

Một tâm trí an tịnh và tập trung có phải là kinh nghiệm về Niết Bàn hay không?

Thiền định thời tốt.

Nhờ thiền định bạn khai triển cho tâm trí được an tịnh và tập trung. Với một tâm trí an tịnh và tập trung, bạn có được một sự an tịnh và tập trung trong tâm trí.

Một tâm trí an tịnh và tập trung có phải là kinh nghiệm về Niết Bàn hay không?

Không, một tâm trí an tịnh và tập trung chỉ đơn thuần là một tâm trí an tịnh và tập trung.