A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận ( Bộ 5 Tập ) – HT Tuệ Sỹ

825,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận

Tác giả: Bồ Tát Thế Thân

Dịch giả: HT Tuệ Sỹ

Nhà xuất bản: Phương Đông

Năm xuất bản: 2003

Bìa mềm – Bộ 5 Tập

 

cần 6 bộ