Phật Học Tinh Yếu ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiền Tâm

55,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Phật Học Tinh Yếu

Tác giả : HT.Thiền Tâm

Ngôn ngữ : Việt

Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1992

Bìa mềm – Bộ 3 Tập