Lược Giảng Kinh Phật Thuyết A Di Đà – HT Tuyên Hóa

38,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tác giả : HT.Tuyên Hóa

Nhà xuất bản : Nhà xuất bản tôn giáo

Số trang : 238

Bìa mềm