Trung Quán Luận – ĐS Ấn Thuận

70,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tác giả : Đại Sư Ấn Thuận

Việt dịch: TT.Thích Nguyên Chơn

NXB Tổng hợp TP.HCM 2008

Số trang: 138 Trang​