Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn – HT Tuyên Hóa

60,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn

Tác giả: HT.Tuyên Hóa

Nhà xuất bản: Trường đại học pháp giới, Tổng hội Phật giáo pháp giới, Vạn Phật thánh thành

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 164 trang

Bìa mềm