Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục – HT Duy Lực

26,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục

Tác giả : Nguyệt Khuê – Lai Quả Thiền Sư

Dịch giả : HT.Duy Lực

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 445

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2003

Bìa mềm