Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Ký – HT Nhất Chân Dịch

33,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng

Tác giả : Đs.Ấn Thuận – Đs.Đàm Loan

Dịch giả : HT.Nhất Chân

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 242

Nhà xuất bản : Chùa Đức Viên USA

Năm xuất bản : 2008

Bìa mềm