Liên Tông Bảo Giám – TT Thích Minh Thành Dịch

45,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tác giả  : Đại Sư Ưu Đàm

Dịch giả : TT.Thích Minh Thành

Số trang: 527

Bìa mềm