Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải – HT Thanh Từ

50,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tác giả: HT. Thanh Từ

Nhà xuất bản: Tổng Hợp TPHCM

Số trang: 369

Bìa mềm