Trung Luận – HT Thiện Siêu Dịch

35,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Trung Luận

Tác giả : Bồ Tát Long Thọ

Dịch giả : HT.Thiện Siêu

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 388

Nhà xuất bản : NXB TP. HCM

Năm xuất bản : 2001

Bìa mềm