Vô Ngã Là Niết Bàn – HT Thiện Siêu

32,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Vô NgãNiết Bàn

Tác giả : HT.Thiện Siêu

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 284

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2000

Bìa mềm