Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất – Trúc Thiên Dịch

20,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên sách : Sáu cửa vào động Thiếu Thất

Tác giả : Bồ Đề Đạt ma

Dịch giả : Trúc Thiên

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 187

Nhà xuất bản : An Tiêm

Năm xuất bản : 1971

Bìa mềm