Long Thơ Tịnh Độ – HT Hành Trụ Dịch

21,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Long Thơ Tịnh Độ

Dịch giả : HT. Hành Trụ

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 274

Năm xuất bản : 1997

Bìa mềm