Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – HT Duy Lực Dịch

12,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Đại Thừa Tuyệt Đối Luận

Dịch giả : HT.Duy Lực

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 379

Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM

Năm xuất bản : 1994

Bìa mềm