Đại Cương Câu Xá Luận – HT Thiện Siêu Dịch

70,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Đại cương Câu Xá Luận

Tác giả : HT.Thiện Siêu

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 284

Nhà xuất bản : Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Năm xuất bản : 1992

Bìa mềm