Bích Nham Lục – HT Thanh Từ Dịch

33,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Bích Nham Lục

Dịch giả : HT.Thanh Từ

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 1,004

Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1995

Bìa mềm