Kinh Di Đà Hợp Giải – Như Hòa Dịch

35,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Di Đà Hợp Giải

Dịch giả : Như Hòa

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 491

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2006

Bìa mềm