Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa – HT Thanh Từ

56,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên sách : Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa

Tác giả : HT.Thanh Từ

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 231

Nhà xuất bản : Tu Viện Chân Không

Năm xuất bản : 1972

Bìa mềm