Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải – HT Thanh Từ

70,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải

Tác giả : HT.Thanh Từ

Ngôn ngữ : Việt – Hoa

Số trang : 657

Nhà xuất bản : Thiền Viện Thường Chiếu

Năm xuất bản : 1997